Impressum

Libela - informacijski portal o rodu, spolu i demokraciji

 ISSN 1848-5898

Kontakt: info@libela.org 

 

Nakladnice:

CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Nova cesta 4, Zagreb

e-mail: cesi@cesi.hr

Žiro račun: IBAN: HR8824020061100071855 kod Erste&Steiermaerkische banke

 

Uredništvo: Svjetlana Knežević, Tea Stipan, Silvija Jakovljević, Katarina Pavičić-Ivelja

Redakcija: Sanja Kovačević, Marina Tkalčić, Marinella Matejčić, Ana Marija Filipović Grčić, Jana Kujundžić, Ivana Živković, Martina Raos, Jelena Tešija, Ivan Tranfić, Ivana Perić, Ivana Kopar, Iva Zelić, Lidija Čulo

Dizajn: Bestias dizajn d.o.o.

Programiranje: Josip Krušlin

Napomena:

1# Uredništvo zadržava pravo brisanja svih komentara koji promiču seksizam, netoleranciju, nasilje i šire mržnju te nemaju veze s temom članka. Komentari su vlasništvo njihovih autora/autorica te ne izražavaju mišljenje uredništva.

2# Tekstovi na portalu ne izražavaju nužno mišljenje i stavove CESI, već isključivo mišljenje i stavove njihovih autora/autorica.

3# Tekstovi na portalu ne izražavaju mišljenje donatora - Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, Grada Zagreba, Francuskog veleposlanstva u Hrvatskoj, i Ministarstva kulture.

 

Donatori:

 Ministarstvo kulture Vlade RH2011., 2013., te 2014.,2015., 2016. godina u okviru podrške neprofitnim medijima.

 

Agencija za elektroničke medije 2015., 2016., 2017. i 2018., 2019. i 2020. 

Grad Zagreb2009., 2010., 2012., 2013., 2014.,2015. godina

Libela je ostvarila financijsku potporu Grada Zagreba u 2014. te 2015. godini u okviru natječaja za programe/projekte od interesa za Grad Zagreb iz područja europskih integracija i fondova Europske unije iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2015. godinu. Članci koji problematiziraju ravnopravnost spolova na području EU kao i prate rad EU institucija dio su projekta koji ima za cilj doprinijeti informiranju javnosti o ravnopravnosti spolova u Europskoj uniji te institucijama za promicanje ravnopravnosti spolova u EU, a time i promicanju ljudskih prava i volonterskog rada.

 

 

 

 

 Europska unija, 2010., 2011. i 2013. godina

Libela je dio projekta "Europske mogućnosti za ruralne žene" koji financira Europska Unija, a provode CESI, Hera, K-Zona i Radio Kaj. Sadržaji objavljeni na Libeli ne izražavaju mišljenje i stavove EU, već su isključivo odgovornost CESI.

 

 

 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2009., 2010., 2011., 2013., 2014. godina u okviru potpore neprofitnim medijima 2009. godine i institucionalne podrške CESI

 

 

 

 

 

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2009., 2010. i 2011. godina 

 

 

 

Francusko veleposlanstvo u Hrvatskoj, 2010., 2011., 2012. i 2013. godina

 

 

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, 2012. godina

Iz drugih medija

AEM